ARCHIV AKCÍ A ZPRÁV SSPE 

ZRUŠENO

Musíme ač neradi, setkání sběratelů v Moravské Třebové  17.10.2020 zrušit.

Výstavu ale pan Hujber připraví a nainstaluje – tak kdo budete v termínu od 17.10. 2020 a zatím do konce listopadu,  poblíž Moravské Třebové, tak se zastavte a projděte si krásné grafiky. Slíbit taky můžeme, že jakmile se situace aspoň trochu zlepší  zorganizujeme dodatečnou  vernisáž a také i setkání sběratelů zde v Moravské Třebové.

Děkujeme všem za přízeň a všem hodně zdraví a pohody. Bude líp.

Za MT sběratele MoravcováPOZVÁNKA NA  XVII. SETKÁNÍ SSPE 

DO MORAVSKÉ TŘEBOVÉ  17.10.2020
VELIKONOČNÍ POZDRAV
(prezentace exlibris)

 SJEZD SSPE V OLOMOUCI  18. až 20. září 2020   PROGRAM

Pátek 18. září 2020

14:00 – 18:00  –  prezence a zápis účastníků před recepcí v hlavní budově univerzit

14:00 – 19:00  –  účastníkům budou k dispozici dvě učebny

 

Sobota 19. září 2020

09:00 – 12:00 –  prezence a zápis účastníků před recepcí v hlavní budově univerzity

09:00 – 18:00 –  výměna v učebnách univerzity

od  16:00        –  exkurze do Arcibiskupského paláce, sraz u vchodu v 15:30

od  18:00        –  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU a slavnostní večeře v menze

     kulturní program (barokní hudba v podání tria "Capella in strada")

                                                          

Neděle 20. září 2020

09:00 – 12:00 –  výměna v učebnách univerzity

od  09:30        –  autobusový zájezd do Brodku u Přerova, návštěva Zvonařství rodiny  

                             Dittrichových a popřípadě i kostela v Dubu na Moravě

                              sraz u vchodu fakulty  v 09:25

 

 Pardubický zimní výměnný den

Sejdeme se v sobotu 22.února 2020 od 9ti do 13ti hodin
v salonku restaurace Pivovarka (Palackého třída 250)
odkaz

  


Naléhavé volání do vlastních řad !

 

   Oslovujeme co nejširší členskou základnu a všemi Spolku dostupnými komunikačními prostředky se žádostí o vyslyšení v nastálé situaci. Jde o to, že v příštím roce měl být náš sjezd vázán tradičně na XVI. ročník Trienále exlibris v Chrudimi. Jeho garant Památník národního písemnictví se však této skoro 50ileté tradice vzdává. Zříká se jí ovšem rovněž město Chrudim. S ohledem na tyto souvislosti je výbor nucen organizovat povinnost uloženou mu Stanovami SSPE zcela ve vlastní režii a odpoutaně od předchozích závislostí. Jeví se to jako mimořádně složitá záležitost, a to nejenom ve vztahu ke zkrácenému času na  přípravu natolik významné akce. Proto se dovoláváme Vaší vstřícnosti a kompetencí.

 

  1. Navrhnout nám vhodné destinace, kde by se mohl náš sjezd konat. Brát přitom v úvahu především dopravní dosažitelnost a prostorovou kapacitu. Tou se rozumí sál pro 120–150 účastníků a pro přibližně stejný počet osob přilehlé místnosti na výměnu artefaktů.

 

  1. Pokud projevíte ochotu výše zmíněné podmínky prosondovat, budeme Vám nesmírně vděčni, zvláště půjde-li souběžně o rámcové zjištění finančních nákladů za pronájmy a materiální zázemí. Vůbec maximum, které bychom si mohli dovolit očekávat, je Vaše osobní participace na realizaci námětu se kterým přijdete.

 

  1. Poněvadž podobně tomu je i se zabezpečováním Valné hromady 2020 v březnu, dá se pojmout jako možná generálka na sjezd anebo separátní akce bez ohledu na něj. Zejména při

omezenosti předpokladů pro situování sjezdu v dané lokalitě.

 

   Ozvěte se nám jakoukoliv cestou inzerovanou v Knižní značce či na webových stránkách, ale vždy co nejdříve. Budeme se Vašimi tipy zabývat již na své výborové schůzi těsně před Adventním večerem v pátek 6. prosince. Tam jste samozřejmě také zváni. Tudíž poděkování dopředu za každou snahu a nashledanou!

 
Vánoce, vánoce, přicházejí …

 

   Pokud ještě přemýšlíte o dárcích pod stromeček, co komu, případně i sobě samému a čím udělat radost, nejenom poradíme, ale i posloužíme. V našem novém spolkovém archivu na Vás čekají vedle grafických listů či souborů rovněž publikace o umění, jemuž se věnujeme. Krom těch uvedených na spolkovém webu v Nabídkovém seznamu můžeme doporučit navíc  publikace, jež jsou dosud v zásobě:

 

Moderní exlibris v Českých zemích od Slavomila Vencla k mání za spolkovou cenu 500,- Kč

Za stejnou cenu si lze objednat i další 2 jeho zdařilé knihy, a to České grafické novoročenky

či Českou příležitostnou grafiku.

 

K dispozici je Vám i zbytek nákladu Katalogu oceněných prací na Mezinárodní výstavě konané v rámci XXXVII. Světového kongresu FISAE 2018. Jeho snížená cena pro Vás činí toliko 300,- Kč a za tutéž částku můžete mít jinak již vyprodaný titul ze stejnojmenné výstavy aktů v galerii Špejchar Želeč Linie touhy.  Odtud pochází také útlá knížečka malého formátu nazvaná Krásná přání k nesehnání, která přenecháváme za pouhých 100,- Kč.

 

Stačí navázat kontakt s paní archivářkou Martou Novotnou  (mobil 724 781 294 respektive přes e-mail marta.no@seznam.cz ). Lze vyzvednout osobně anebo žádat zaslání poštou, podle

domluvy lze doručit v rámci některé ze spolkových akcí, například během Adventního večera.

AKCE SSPE říjen až prosinec 2019

POZVÁNKA NA VÝMĚNNÝ DEN

Výbor SSPE zve všechny členy a jejich přátele na VÝMĚNNÝ DEN, který se bude konat v sobotu 19. října 2019 od 8 do 14 hodin v salonku restaurace Absolutum, Jablonského 639/4, Praha 7 – Holešovice. Dopravní spojení: stanice Nádraží Holešovice metra C nebo tramvají č. 6, 12, 17.

Vážené členky, vážení členové, přijměte toto srdečné pozvání a dopřejte si setkání s přáteli a obohacení svých sbírek při výměně exlibris.

                                                                                                                      Výbor SSPE

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKOVÝ DEN K 101. VÝROČÍ SSPE

Výbor SSPE a Knihovna Národního muzea zvou všechny členy a jejich přátele na přednášky, které se budou konat v úterý 12. listopadu 2019 od 17 hodin v přízemí historické budovy Národního muzea v přednáškovém sále 103.

Paní Martina Vyšohlídová, DiS., BBus., prosloví přednášku Exlibris institucí ve sbírce Knihovny Národního muzea a Ing. Jan Langhammer, CSc., naváže přednáškou Cestovatelská exlibris.

Volný vstup na přednášku bude zajištěn hlavním vchodem.

                                               Knihovna Národního muzea a výbor SSPE

 

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ VEČER

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ VEČER 

Zveme všechny členy SSPE a jejich přátele na adventní večer, který se bude konat v pátek 6. prosince 2019 od 16 hodin v salonku restaurace Absolutum a bude věnován čtyřem osobnostem moderního českého a slovenského exlibris, které nás v nedávné době opustily: doc. PhDr. Slavomilu Venclovi, DrSc., akademické sochařce a grafičce Renatě Šimlíkové, akademické malířce a grafičce Haně Čápové a Mgr. Víťazoslavu Chrenkovi. Bude též připomenuta osobnost malíře, ilustrátora a grafika Františka Peterky, od jehož narození uplyne příští rok sto let. 

Večer bude moderovat Mgr. Alois Sassmann se svými hosty. Součástí večera bude malá výstava grafických prací F. Peterky, R. Šimlíkové H. Čápové a V. Chrenka. Část jejich tvorby bude promítnuta. Bude možno zakoupit knihu S. Vencla Moderní exlibris v českých zemích. Pro účastníky připravíme drobné občerstvení. 

Program je příslibem příjemně stráveného večera v kruhu přátel výtvarného umění. 

Přijďte, budete vítáni! Výbor SSPE 

 

Foto z vernisáže - odkaz

Foto z vernisáže - odkaz

Naši známí umělci, tvůrci exlibris, Günter Hujber, Josef Dudek a Tomáš Hřivnáč, se zúčastnili projektu Linie touhy... . Blahopřejeme.Sobotní vernisáž výstavy Linie touhy v Obrazárně Špejchar Želeč v číslech.
Přišlo celkem 241 hostů a všichni dychtiví po zázraku krásy nahého těla, který se odehrával na 49 obrazech starých mistrů, 80 fotografiích. 5 sochách a 110 grafických listech. Kolem špejcharu se natlačilo 72 osobních vozidel a při rozjezdu všechna auta vyvázla bez škrábnutí. Výpravný katalog (knihu) Linie touhy si nechalo podepsat od 7 přítomných tvůrců celkem 80 osob. Přijelo 5 redaktorů (redaktorek) z různých médií a 5 ředitelů různých galerií.  Světla v obrazárně za posledním návštěvníkem zhasla ve 23.00 hod. Setkání trvalo plné 4 hodiny a bylo navýsost milé, snad pro všechny. Výstava potrvá do 30. září 2019. Oznamuje Pavel Šmidrkal
FotografiePublikum uchvátil svým koncertním uměním "epochální kvartet," , který vystoupil v rámci Jihočeského hudebního festivalu.Částečný pohled na diváky. Téměř třetina přítomných se musela spokojit s místem k stání, ale přečkali to v dobré náladě.Autogramiáda trvala víc jak půl hodiny a plnila přání každého majitele knihy.
Na vernisáž se dostavil také vnuk a snaha slavného spisovatele, malíře, ilustrátora a tvůrce loutek, Jiřího Trnky. V roce 2020 uvede Špejchar Želeč výstavu Náš umělec Jiří Trnka a jeho nadaná rodina, p.n.Nad svými snímky se pobavil fotograf Jan Mlčoch s Tomášem Jungvirtem.
Dům dětí a mládeže Český Krumlov vyhlašuje při konání sjezdu Spolku sběratelů a přátel Exlibris v roce 2019 v Českém Krumlově mezinárodní dětskou a studentskou grafickou výtvarnou soutěž na téma: 
ČESKÝ KRUMLOV Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice  

Pozvánka / Propozice soutěže / Přihláška 
Příjem prací do soutěže bude ukončen 30. 6. 2019
Dům dětí a mládeže Český Krumlov vyhlašuje při konání sjezdu Spolku sběratelů a přátel Exlibris v roce 2019 v Českém Krumlově mezinárodní dětskou a studentskou grafickou výtvarnou soutěž na téma: 
ČESKÝ KRUMLOV Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice  

Pozvánka / Propozice soutěže / Přihláška 
Příjem prací do soutěže bude ukončen 30. 6. 2019

Fotogalerie z Kongresu FISAE 2018 Praha

Image

Smutné oznámení

Image
Image
Host: zástupce Spolku sběratelů a přátel ex libris Felix Černoch
Pojem ex libris, knižní značka, která bývala prezentací majitele knihy. Jaká je role a vývoj knižních značek v současnosti? Moderuje Petr Žantovský. 14. srpen 2018 Pojem ex libris, knižní značka, která bývala prezentací majitele knihy. Jaká je role a vývoj knižních značek v současnosti? Moderuje Petr Žantovský. Český rozhlas, délka audia 23:11 https://plus.rozhlas.cz/host-zastupce-spolku-sberatelu-a-pratel-ex-libris-felix-cernoch-7587965?player=on#player

Dům dětí a mládeže Český Krumlov vyhlašuje při konání sjezdu Spolku sběratelů a přátel Exlibris v roce 2019 v Českém Krumlově mezinárodní dětskou a studentskou grafickou výtvarnou soutěž na téma:

ČESKÝ KRUMLOV Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice  

Pozvánka / Propozice soutěže / Přihláška


Příjem prací do soutěže bude ukončen 31. 05. 2019
Na internetových stránkách www.ceskenovinky.eu byla zde článkem 2017 – Rok české grafiky otevřena rubrika Galerie grafiky. Je proponována s přednostním určením pro exlibris, tedy nejenom s výhledem i na její jubilejní rok 2018. Znamená to, že si tím činí ambice na stálost. Vřele doporučujeme členům SSPE její pravidelné sledování a dovolujeme si připomenout, že kdokoliv má otevřené dvéře – v daném případě okno – vejít sem se svou troškou do mlýna. Prostě se přidat prezentací své sbírky či favorizovaných tvůrců drobné grafiky vůbec. Můžete se přesvědčit a zkusit.
Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.