Aktuality

 
Vánoce, vánoce, přicházejí …

 

   Pokud ještě přemýšlíte o dárcích pod stromeček, co komu, případně i sobě samému a čím udělat radost, nejenom poradíme, ale i posloužíme. V našem novém spolkovém archivu na Vás čekají vedle grafických listů či souborů rovněž publikace o umění, jemuž se věnujeme. Krom těch uvedených na spolkovém webu v Nabídkovém seznamu můžeme doporučit navíc  publikace, jež jsou dosud v zásobě:

 

Moderní exlibris v Českých zemích od Slavomila Vencla k mání za spolkovou cenu 500,- Kč

Za stejnou cenu si lze objednat i další 2 jeho zdařilé knihy, a to České grafické novoročenky

či Českou příležitostnou grafiku.

 

K dispozici je Vám i zbytek nákladu Katalogu oceněných prací na Mezinárodní výstavě konané v rámci XXXVII. Světového kongresu FISAE 2018. Jeho snížená cena pro Vás činí toliko 300,- Kč a za tutéž částku můžete mít jinak již vyprodaný titul ze stejnojmenné výstavy aktů v galerii Špejchar Želeč Linie touhy.  Odtud pochází také útlá knížečka malého formátu nazvaná Krásná přání k nesehnání, která přenecháváme za pouhých 100,- Kč.

 

Stačí navázat kontakt s paní archivářkou Martou Novotnou  (mobil 724 781 294 respektive přes e-mail marta.no@seznam.cz ). Lze vyzvednout osobně anebo žádat zaslání poštou, podle

domluvy lze doručit v rámci některé ze spolkových akcí, například během Adventního večera.


Naléhavé volání do vlastních řad !

 

   Oslovujeme co nejširší členskou základnu a všemi Spolku dostupnými komunikačními prostředky se žádostí o vyslyšení v nastálé situaci. Jde o to, že v příštím roce měl být náš sjezd vázán tradičně na XVI. ročník Trienále exlibris v Chrudimi. Jeho garant Památník národního písemnictví se však této skoro 50ileté tradice vzdává. Zříká se jí ovšem rovněž město Chrudim. S ohledem na tyto souvislosti je výbor nucen organizovat povinnost uloženou mu Stanovami SSPE zcela ve vlastní režii a odpoutaně od předchozích závislostí. Jeví se to jako mimořádně složitá záležitost, a to nejenom ve vztahu ke zkrácenému času na  přípravu natolik významné akce. Proto se dovoláváme Vaší vstřícnosti a kompetencí.

 

  1. Navrhnout nám vhodné destinace, kde by se mohl náš sjezd konat. Brát přitom v úvahu především dopravní dosažitelnost a prostorovou kapacitu. Tou se rozumí sál pro 120–150 účastníků a pro přibližně stejný počet osob přilehlé místnosti na výměnu artefaktů.

 

  1. Pokud projevíte ochotu výše zmíněné podmínky prosondovat, budeme Vám nesmírně vděčni, zvláště půjde-li souběžně o rámcové zjištění finančních nákladů za pronájmy a materiální zázemí. Vůbec maximum, které bychom si mohli dovolit očekávat, je Vaše osobní participace na realizaci námětu se kterým přijdete.

 

  1. Poněvadž podobně tomu je i se zabezpečováním Valné hromady 2020 v březnu, dá se pojmout jako možná generálka na sjezd anebo separátní akce bez ohledu na něj. Zejména při

omezenosti předpokladů pro situování sjezdu v dané lokalitě.

 

   Ozvěte se nám jakoukoliv cestou inzerovanou v Knižní značce či na webových stránkách, ale vždy co nejdříve. Budeme se Vašimi tipy zabývat již na své výborové schůzi těsně před Adventním večerem v pátek 6. prosince. Tam jste samozřejmě také zváni. Tudíž poděkování dopředu za každou snahu a nashledanou!

Upozorňujeme na změnu termínu Advetního večera. Původní termín sobota 7.12. byl opraven na pátek 6. prosince 2019 od 16 hodin v salonku restaurace Absolutum

AKCE SSPE říjen až prosinec 2019

POZVÁNKA NA VÝMĚNNÝ DEN

Výbor SSPE zve všechny členy a jejich přátele na VÝMĚNNÝ DEN, který se bude konat v sobotu 19. října 2019 od 8 do 14 hodin v salonku restaurace Absolutum, Jablonského 639/4, Praha 7 – Holešovice. Dopravní spojení: stanice Nádraží Holešovice metra C nebo tramvají č. 6, 12, 17.

Vážené členky, vážení členové, přijměte toto srdečné pozvání a dopřejte si setkání s přáteli a obohacení svých sbírek při výměně exlibris.

                                                                                                                      Výbor SSPE

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKOVÝ DEN K 101. VÝROČÍ SSPE

Výbor SSPE a Knihovna Národního muzea zvou všechny členy a jejich přátele na přednášky, které se budou konat v úterý 12. listopadu 2019 od 17 hodin v přízemí historické budovy Národního muzea v přednáškovém sále 103.

Paní Martina Vyšohlídová, DiS., BBus., prosloví přednášku Exlibris institucí ve sbírce Knihovny Národního muzea a Ing. Jan Langhammer, CSc., naváže přednáškou Cestovatelská exlibris.

Volný vstup na přednášku bude zajištěn hlavním vchodem.

                                               Knihovna Národního muzea a výbor SSPE

 

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ VEČER

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ VEČER 

Zveme všechny členy SSPE a jejich přátele na adventní večer, který se bude konat v pátek 6. prosince 2019 od 16 hodin v salonku restaurace Absolutum a bude věnován čtyřem osobnostem moderního českého a slovenského exlibris, které nás v nedávné době opustily: doc. PhDr. Slavomilu Venclovi, DrSc., akademické sochařce a grafičce Renatě Šimlíkové, akademické malířce a grafičce Haně Čápové a Mgr. Víťazoslavu Chrenkovi. Bude též připomenuta osobnost malíře, ilustrátora a grafika Františka Peterky, od jehož narození uplyne příští rok sto let. 

Večer bude moderovat Mgr. Alois Sassmann se svými hosty. Součástí večera bude malá výstava grafických prací F. Peterky, R. Šimlíkové H. Čápové a V. Chrenka. Část jejich tvorby bude promítnuta. Bude možno zakoupit knihu S. Vencla Moderní exlibris v českých zemích. Pro účastníky připravíme drobné občerstvení. 

Program je příslibem příjemně stráveného večera v kruhu přátel výtvarného umění. 

Přijďte, budete vítáni! Výbor SSPE 

 

Důležité sdělení
 
Návazně na zrušení spolkového archivu v Praze 14 – Hloubětíně,  Zelenečská ulíce 129/34
a jeho přestěhováním do nových prostor v Praze 6 – Dejvicích, Banskobystrická 2085/1 bude
se měnit jak sídlo Spolku, tak i jeho poštovní adresa. Namísto směrovacího čísla 198 00 nově na 160  00. Předpokládá se rovněž zrušení P.O. BOX  645 na hlavní poště v Praze1Jindříšská
PSČ 111 21. Proto si Vás výbor SSPE dovoluje požádat, abyste dosavadní a již rušené adresy
přestali s okamžitou platností používat.Veškerou korespondenci adresujte tudíž už výlučně na novou:
Spolek sběratelů a přátel exlibris,
Banskobystrická 2085/1
160 00 Praha 6, Dejvice
 
děkujeme       

                                           Přátelé - exlibristé

 

            Rád bych vás pozval na spolkový zájezd na sjezd DEG do Bad Bramstedtu na přelomu dubna a května 2020. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené nabídce.

             K nabídce ještě dodám pár drobností. Oba dva výlety ve čtvrtek do Hamburku i v sobotu na zámek Gottorf ve Schleswiku jsou fakul-

tativní, tudíž každý účastník spolkového zájezdu má svobodnou možnost se rozhodnout, zda se zúčastní našeho čtvrtečního výletu a sobo-tního sjezdového výletu a nebo zůstane ve sjezdovém hotelu měnit. Proto vás poprosím v případě zájmu o účast  na spolkovém zájezdu, o uvedení, zda pojedete na čtvrteční výlet (ano/ne) a zda pojedete na sobotní výlet (ano/ne) a v případě ano vždy o sdělení počtu osob.

              Sjezd DEG v Bad Bramstedtu je příští rok na jaře jedinou větší mezinárodní výměnnou akcí. Proto využijte možnost k dalšímu obohacení sbírek a navštívení zajímavých míst (mj. 4 památek UNESCO) v Severním Německu.

Odkaz na propozice zájezdu

Odkaz na stránky DEG

                                           S přátelským pozdravem
                                                                  Jiří Hlinovský

 

Foto z vernisáže - odkaz

Foto z vernisáže - odkaz

Naši známí umělci, tvůrci exlibris, Günter Hujber, Josef Dudek a Tomáš Hřivnáč, se zúčastnili projektu Linie touhy... . Blahopřejeme.Sobotní vernisáž výstavy Linie touhy v Obrazárně Špejchar Želeč v číslech.
Přišlo celkem 241 hostů a všichni dychtiví po zázraku krásy nahého těla, který se odehrával na 49 obrazech starých mistrů, 80 fotografiích. 5 sochách a 110 grafických listech. Kolem špejcharu se natlačilo 72 osobních vozidel a při rozjezdu všechna auta vyvázla bez škrábnutí. Výpravný katalog (knihu) Linie touhy si nechalo podepsat od 7 přítomných tvůrců celkem 80 osob. Přijelo 5 redaktorů (redaktorek) z různých médií a 5 ředitelů různých galerií.  Světla v obrazárně za posledním návštěvníkem zhasla ve 23.00 hod. Setkání trvalo plné 4 hodiny a bylo navýsost milé, snad pro všechny. Výstava potrvá do 30. září 2019. Oznamuje Pavel Šmidrkal
FotografiePublikum uchvátil svým koncertním uměním "epochální kvartet," , který vystoupil v rámci Jihočeského hudebního festivalu.Částečný pohled na diváky. Téměř třetina přítomných se musela spokojit s místem k stání, ale přečkali to v dobré náladě.Autogramiáda trvala víc jak půl hodiny a plnila přání každého majitele knihy.
Na vernisáž se dostavil také vnuk a snaha slavného spisovatele, malíře, ilustrátora a tvůrce loutek, Jiřího Trnky. V roce 2020 uvede Špejchar Želeč výstavu Náš umělec Jiří Trnka a jeho nadaná rodina, p.n.Nad svými snímky se pobavil fotograf Jan Mlčoch s Tomášem Jungvirtem.

Upozornění

Novým poštovním kontaktem spolku je:
Paní Marta Novotná, Banskobystrická 2085/1  
160 00 Praha 6 – Dejvice.
Současně zůstává dosud stále v platnosti
zavedená i Vámi hojně využívaná poštovní adresa
P.O.BOX 645, Praha 1 – Nové Město, Jindřišská,
PSČ 111 21.
Na obě lze tudíž adresovat již dnes veškerou korespondenci, jakož i svoje objednávky či jiné požadavky.
Dosavadní hloubětínskou adresu
však přestaňte využívat okamžitě,
za což Vám dopředu děkujeme.
Felix Černoch – předseda, Marta Novotná – archivářka.

Image
Image
Image
Image
Image