Aktuality

 SJEZD SSPE V OLOMOUCI  18. až 20. září 2020     VÝZVA

 Výzva, kolegy MUDr. Luboše Vaňka

 

Dodržování základních pravidel:

- především důsledné používání roušek či respirátoru v místnostech, kde se bude měnit

- dosažitelnost dezinfekce na několika místech v sále (já si dezinfekci vezmu vlastní)

- upozornit účastníky na možnost dodržovat i při výměnách odstupy alespoň na šíři nebo případně délku stolu, popřípadě délku dvou paží

- nepodávat si ruce

Tímto se můžeme chránit společně v rámci vzájemné ohleduplnosti.

 

Individuální možnost je:

- nekonzumovat v sále stravu

- nesahat si na obličej, oči, ústa, pokud nemám umyté či dezinfikované ruce

- pokud je někdo opravdu rizikový (diabetik..), doporučil bych mu kromě roušky štít nebo ochranné brýle

 

 SJEZD SSPE V OLOMOUCI  18. až 20. září 2020   PROGRAM

Pátek 18. září 2020

14:00 – 18:00  –  prezence a zápis účastníků před recepcí v hlavní budově univerzit

14:00 – 19:00  –  účastníkům budou k dispozici dvě učebny

 

Sobota 19. září 2020

09:00 – 12:00 –  prezence a zápis účastníků před recepcí v hlavní budově univerzity

09:00 – 18:00 –  výměna v učebnách univerzity

od  16:00        –  exkurze do Arcibiskupského paláce, sraz u vchodu v 15:30

od  18:00        –  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU a slavnostní večeře v menze

     kulturní program (barokní hudba v podání tria "Capella in strada")

                                                          

Neděle 20. září 2020

09:00 – 12:00 –  výměna v učebnách univerzity

od  09:30        –  autobusový zájezd do Brodku u Přerova, návštěva Zvonařství rodiny  

                             Dittrichových a popřípadě i kostela v Dubu na Moravě

                              sraz u vchodu fakulty  v 09:25

 

 SJEZD SSPE V OLOMOUCI  18. až 20. září 2020   

UPOZORNĚNÍ

Vážení účastníci sjezdu SSPE v Olomouci,
 
vzhledem k nízkému počtu objednané stravy  stoupla kalkulace jednotlivých jídel /snídaně, oběd, večeře/ na hodnoty, které pro vás nemůžeme akceptovat. Z tohoto důvodu jsme zrušili objednávku stravování kromě slavnostní večeře k zahájení sjezdu / tato cena zůstává nezměněna, činí  300 Kč/.
Abyste měli možnost si zakoupit občerstvení v průběhu konání sjezdu, zajistili jsme fungování bufetu v blízkých prostorách, kde bude probíhat výměna.  Kromě toho obdrží každý účastník voucher na kávu/čaj, vodu/džus. Věříme, že toto rozhodnutí pochopíte a využijete jednak nabídku  rychlého občerstvení v bufetu, případně v blízkých restauracích  nebo objednávkou jídla dovozem /Street pizza, KFC, JIMISI kebab apod./
 
Organizační výbor sjezdu
 

 Informace ke sjezdu SSPE v OLOMOUCI          10. 8. 2020

Na sjezd je již přijhlášeno 90 účastníků.  Pokud ještě váháte, přihlašte se co nejdříve, aby pro Vás organizátoři mohli vše včas připravit.

Na úvod slavnostního zahájení sjezdu při sobotní společné večeři, uslyšíte barokní hudbu v podání tria "Capella in strada"

 

 Informace ke sjezdu SSPE v OLOMOUCI          3. 8. 2020AVIZO
VEŠKERÉMU ČLENSTVU
SSPE
Všichni jste zasvěceni do přípravy spolkového sjezdu, který se letos uskuteční v Olomouci na Přírodovědecké fakultě mezi 18. a 20. září. Stalo se tak nejen Pokyny předběžnými, ale posléze i definitivními. Na ně jste pak reagovali jak svými Přihláškami, tak posléze i platbami.
Podobně jste využili nabídky velmi výhodného ubytování na univerzitní koleji, jakož i stravování v přilehlé Menze.
Nepochybně tudíž pozorně sledujete i vývoj situace kolem tzv. Covid-19, a pod zorným úhlem vlastních zkušeností s karanténním režimem na jaře, posuzujete ji také ve vztahu k možným dopadům na všechny naše plánované akce.
A tak je zcela vysvětlitelné a logicky pochopitelné, že se tážete, JAK TO BUDE SE SJEZDEM? Takové dotazy jsou dosti četné a nejenom u těch, kteří už se o své účasti rozhodli. Nastolenou otázku si kladou zjevně daleko více ti, kdož dosud váhají. Odpověď na ni je ovšem určena oběma názorově postojovým skupinám. Zde jest:
Nepočítá se v žádném případě s odvoláváním respektive rušením pojednávané akce. Naopak se zintenzivňují její přípravy. Proto 2. září sejde se výbor přímo v místě konání a bude mít povahu Kontrolního dne. Mezi tím se průběžně vyhodnocují celospolečenská opatření přijatá exekutivními orgány a pravidelně kontaktují orgány, které se zavázaly být našimi hostiteli. Z jedné ani druhé strany se nerýsují ani náznaky překážek, jež by mohly tomu všemu bránit.          F.Č.


V současné době je na sjezd přilášeno přes 70 účastniků a předpokládáme, že se váhající ještě dodatečně přihlásí. Pokud možno to udělejte co nejdříve, aby pro Vás organizátoři mohli vše včas připravit. Nejlépe do poloviny srpna. Máme jedinečnou příležitost se po delší době setkat a vyměnit si nejen své exlibris, ale i jako minulé sjezdy se společně pobavit.   M.P.

APEL
na kmenové výtvarníky
SSPE
člensky sdružené i přidružené

 

   V rámci olomouckého sjezdu se počítá s prezentací Vaší tvorby i jména. Stane se tak ve dvou sálech Arcibiskupského paláce, a to přes uzamykatelné vitriny.

    Každý z Vás má nárok obeslat proponovanou expozici jedním grafickým listem typu exlibris podle svého vlastního výběru. Nerozhoduje vročení a není limitováno ani námětové zaměření nebo technika jeho ztvárnění. Upřednostňují se spíše menší formáty, dejme tomu do rozměru A 4, a to ryze z důvodu prostorového umístění. Každopádně by však měly být charakterizující vizitkou profesionální úrovně i umělecké hodnoty Vaší osobnosti.

    Vzhledem k tomu, že výstava svou instalací překročí časový rámec konání sjezdu, nelze počítat s návratností daných exponátů. Zůstanou však ve vlastnictví a disponibilitě Spolku, což lze chápat jako jisté zpoplatnění účasti formou daru. Artefakt, jenž Vás má či bude reprezentovat, dodejte nejpozději do konce měsíce srpna 2020 na naši novou poštovní adresu:  Spolek sběratelů a přátel exlibris, Banskobystrická 2085 / 1,   Praha 6 – Dejvice,  PSČ 160 00

 

Nové informace ke sjezdu SSPE v OLOMOUCI          13. 7. 2020

Dodatečně je určen poplatek za jednodenní sobotní účast na sjezdu 1000 Kč s tím, že tento účastník obdrží hodnotnou sjezdovou tašku, ale nebude mít hrazené exkurze a vstupy.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Bude uspořádaný pouze jeden autobusový zájezd a to v neděli exkurze do Brodku u Přerova, návštěva Zvonařství rodiny Dittrichových, odjezd v 9:30.

Exkurze do Arcibiskupského paláce s výstavou tvůrců exlibris bude s průvodcem v sobotu od 16 hodin

Při sjezdu nebude organizovaná společná návštěva Katedrály sv. Václava.

STRAVOVÁNÍ

 Z důvodu menšího počtu strávníků, bude strava podávána pouze v menze s obsluhou /140 Kč /

sjezdové „LOGO“                               za organizační výbor sjezdu  M. Petřík

Stanovisko autora

publikace T.F.Šimon ZBLÍZKA ke kritickému článku Jiřího Orta s titulkem Dobrý večer Honzíku, zveřejněném v Knižní značce  2/2020

Pokud na knížku „ TFŠ ZBLÍZKA“ položíme měřítka platná pro monografii, jak mylně (záměrně?) učinil Jiří Ort, neobstojí a pokud ji posoudíme jako holý katalog, zřejmě zaškobrtá. Abych takové vnímání své práce vyloučil, uvedl jsem v tiráži: Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v Obrazárně Špejchar Želeč. Nelze ji  zaměnit s monografií už při letmém prolistování a není ani obvyklým katalogem. Je mojí cestou, která nikoho nenutí se po ní ubírat. Nekoupím knihu, která mne netěší a nezačnu k tomu navádět druhé, jak činí pan Ort na webu Heuréka.

Pan Ort si stěžuje, dráždí ho text, který je zpracován beletristickou formou a zdůrazňuje vše, co jsem sám považoval za zajímavé (nové a přitažlivé) pro čtenáře.  Proto jsem Šimona načrtnul přes jeho spis Listy z cesty kokem světa (zapomenutá práce), kde nás nechává nahlédnout do svých pocitů. Poté jsem z jeho autentických výroků vytvořil živý, čtivý rozhovor s fiktivním novinářem Stojím na vyhlídce.  Běžný čtenář (nikoliv odborník) dlouhé texty nacpané faktografií (podrobnostmi) dnes většinou přeskakuje, tok doby je dnes jiný, vítězí zkratky přes internet. Pod devět obrázků jsem ještě vetknul „průvodcovské slovo“ jež v různé obměně zaznívá na výstavě.

Řazení obsahu knížky je jednoduché, nejprve grafické práce, pak olejomalby podle žánrů, fotografie a dokumenty. Čerpal jsem z nedotčeného archivu rodiny, do kterého přede mnou nikdo nenahlížel. Neměl jsem proto nejmenší potřebu citovat jiné autory, kteří se dílu Šimona věnovali ve svých článcích a hubených katalozích. Závěr knihy (a to mně vždy láká) odhaluje kam a jak se velký talent Šimona přelil do dalších generací (tři generace Boudů).

Pan Ort mě vysvětluje, jak měla kniha vypadat a co tam chybí (možná, kdyby šlo o monografii),  koho jsem měl nastudovat, prostě vnucuje mi svoji představu o koncepci a náplni knížky. Nic mu přitom nebrání, aby takové dílo napsal podle své osnovy a vydal (za peníze, které si opatří jako já), jinými slovy, aby moji práci překonal a položil mě na lopatky. 

A nyní to hlavní. Kritická slova pana Orta byla vystřelena za mými zády, tedy zrádně proti kolegovi ze spolku. Šéfredaktor Knižní značky neměl ani tolik slušnosti, aby mi text poslal a požádal o stanovisko, což je běžná praxe mezi profesionály. Dovolával jsem se práva své stanovisko zveřejnit v KZ 3/2020, ale pan Langhammer to striktně odmítl. Tím potvrdil, že poškození jména knihy a autora bylo vědomé, domluvené a promyšlené a ze strany autora svazku o Šimonovi nelze počítat s žádnou obranou. Pohoršlivý a smutný jev panující mezi některými lidmi, kteří by měli žít v souladu mezi sebou a výhrady si vyříkávat z očí do očí. Vyléváním žluči do veřejného prostoru oslabují sami sebe a celý spolek znevěrohodní: byl uveden v tiráži knihy jako partner. Žel, zloba tavená ve výsměch (pele mele) převážila.

Pavel Šmidrkal

Otevřený dopis panu PhDr. Jiřímu Ortovi

Vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že jsem si Vaše výhrady ke knize T. F. Šimon „Zblízka“ nevyslechl od Vás přímo, ale přečetl jsem si je až v naší Knižní značce, reaguji na Váš článek také písemně.

Článek v Knižní značce 2/202na straně 61-63 obsahuje nepřesnosti, které je nutné uvést na pravou míru. Tedy:

Knihu jste si zakoupil v Nové tiskárně za cenu 200,- Kč vč. poštovného, kniha tedy vyšla sama o sobě cca na polovinu. Původně nesprávně fakturovanou částku jsme vám, jak jistě víte, dobropsali.

Na straně 96 ve výše zmíněné publikaci je jednoznačně uvedeno, že jde o publikaci ke stejnojmenné výstavě v galerii v Želči. Nikdo nenapsal, ani neprohlásil, že by šlo byť jen o pokus vytvořit monografii! A protože se výstavy v galerii Želeč, výstavy s vernisážemi, které mimochodem mívají návštěvnost, o které může jen snít leckterá renomovaná profesionální galerie, střídají poměrně často, je na jediného kurátora tamních výstav vytvořený značný časový nápor včas katalogy, které mohou rovněž závidět mnohé prestižní galerie, připravit. A to bez nároku na odměnu, a pod ustavičnou potřebou získávání potřebných finančních prostředků na výrobu publikací.

Ve svém článku píšete, že jsme se v našem nakladatelství rozhodli „rychle marketingově knihu vydat“. Vězte tedy, že všechny publikace o umění – ať už jde o exlibris nebo o umělcích nejsou ziskové, o čemž svědčí jejich ceny. Výnosy, vč. darů pokryjí náklady. Mohu doložit.

Zde se nabízí otázka: Pokud jsme natolik silní ke kritice, proč už náš spolek (SSPE) nesplatil dluh tomuto umělci a knihu nevytvořil a nevydal sám?

Ostatně – i kdyby kniha byla sebevíce „fundovaná“ z řad členů našeho spolku by stejně valný zájem nevzbudila. Toto tvrzení opírám o dvě zkušenosti. Objednávek na knihu T. F. Šimon „Zblízka“ z řad členů SSPE bylo cca osm a nikdo dopředu nevěděl jaká kniha bude. Zda bude, či nebude „fundovaná.“ Ale lepší výpravný katalog, s minimem textu a převahou obrázků, než nic, že?!  To alespoň pro mne!

Druhá zkušenost a zároveň velké zklamání pro mne byla situace s knihami pana doc. Vencla. Společně s panem docentem jsme připravili a vydali tři krásné tituly, které ještě hodně dlouho nebudou překonány a zájem z řad spolku byl velmi, velmi malý. A zde jsem si položil otázku – kdo jiný by měl podpořit nákupem vydání těchto knih, když ne SSPE, případně bibliofilové či spolek Hollar. Nestalo se! Upřímně nevím, co si o tom mám myslet. Třetí díl naštěstí zachránila skutečnost, že výbor SSPE neměl co vložit do kongresových tašek.

Ptám se: Máme opravdu být natolik kritičtí k práci někoho, kdo „za nás“ nese kůži na trh? A to opakuji: Bez nároku na odměnu. Co tedy pod tíhou této kritiky můžeme od zájmového autora (neživí se touto činností) očekávat? Že si ho rozkmotříme? Proč by za těchto okolností dál vystavoval a propagoval díla našich členů a uvolňoval jim prostor v galeriích, které ovládá?

Dobře víme, že ceny takovýchto publikací jsou na trhu takříkajíc „někde jinde“. Jen pouhý sešit k výstavě malíře Schustra v Jihočeském muzeu je za 240,- Kč. Samozřejmě, kritika titulu o Šimonovi by byla na místě, pokud by kniha přinesla nepodložené informace a zásadní nesrovnalosti. V tomto případě na vydání spolupracovala rodina, jak tomu bývá i u ostatních, námi vydaných knížek a autor čerpal z archivu, do kterého od smrti Šimona (1942) neměl nikdo přístup, nikdo z něj netěžil.

Můj návrh: Neberme nadšeným jednotlivcům chuť do života a do práce jenom proto, že se netrefí do našich představ, a kteří nám nabídli něco, čeho jsme sami doposud nebyli schopni. Neodsuzujme takovým způsobem práci odvedenou jiným člověkem s dobrým úmyslem a ve snaze připomenout opomíjeného tvůrce v jiném měřítku a rozsahu, než jak by se nám líbilo.

Je představitelné, jak v této ekonomické těžké době zareagují ti, kteří na knihu přispěli, když si na webu či v našem časopise přečtou sdělení, které KZ otiskla? Vše, co jsme trpělivě krůček po krůčku budovali, najednou několika větami znegujeme? Domýšlíme důsledky? Komu a čemu jsme teď vlastně prospěli…?

 

Za nakladatele Bedřich Kocman

 SJEZD SSPE V OLOMOUCI  18. až 20. září 2020                   

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  ze dne 12. 6. 2020

 

Po postupném uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem se sešel „přípravný organizační výbor“ zabezpečující sjezd SSPE v Olomouci a projednala se aktuální situace. Novinky a změny, oproti „Předběžným propozicím“, zveřejněných před nouzovým stavem, zjistíte v nových oficiálních propozicích. Některé organizační záležitosti a doprovodný program jsou ještě v jednání, protože kulturní instituce po nucené přestávce upravují termíny a kalendáře akcí.

Především jsme změnili časový rozvrh sjezdu a nahradili původní zahraniční model poplatku i s večeří za náš tradiční.  Poplatek za slavností večeři je zvlášť na objednávku stejně jako ostatní stravování v menze. Pro doprovod nebo rodinného příslušníka je sjezdový poplatek snížen na 800 Kč.

Stravování v menze je nutné závazně objednat předem (uvést na přihlášce). Zaplatit uvedenou částku je možné na účet nebo nejpozději při prezenci.

Přihlášeným účastníkům, kteří platbu již zaplatili v původní částce, se přeplatek vyúčtuje na sjezdu SSPE při prezenci.

Rezervace stolů.  V každé posluchárně, kde bude probíhat výměna nebo ve vestibulu  (v jednání), vyhradíme část stolů /lavic/ pro placenou rezervaci výtvarníkům a prodejcům (místo á 400 Kč).

Termín přihlášení je do 31.7.2020 a termín platby je do 31.8.2020.  Pokud do termínu nebude přihlášen dostatečný počet účastníků (min. 80), budeme nuceni z ekonomických důvodů sjezd zrušit. 

PROPOZICE  (WORD)  /  PROPOZICE  (pdf)   
PŘIHLÁŠKA  (EXCEL)  /      PŘIHLÁŠKA  (pdf)   
PŘIHLÁŠKA ONLINE   

CONGRESS OF COLLECTORS AND FRIENDS EXLIBRIS 2020

which will be held from 18th to 20th September in Olomouc     (pdf)  

VELIKONOČNÍ POZDRAV
(prezentace exlibris)

Akutní stav Spolku

Naléhavé sdělení všem členům SSPE

 

   V důsledku pandemie koronaviru přijal stát opatření, která ochromila  velmi výrazně naši činnost a podvázala konání řady plánovaných akcí. Byli jsme nuceni zrušit výměnné dny, odložit vernisáže připravených výstav, ale především odvolat Stanovami předepsanou Valnou hromadu. Měla se konat 14. března 2020 a byli jste na ni v řádném termínu pozváni. Situace je nadále kritická, takže nelze zodpovědně předpovědět, kdy to poměry dovolí napravit.

   Proto se výbor po široce založených konzultacích i s Vámi rozhodl, že Vás aspoň seznámí s Podklady, které byly připraveny k projednání. Sledujeme tím Vaše zasvěcení do hlavních problémů, jež musíme řešit, ale i záměry pro zkvalitnění spolkového života. Je nyní na každém z Vás, aby se s obojím co nejdůvěrněji seznámil. Zatím nic více a bez časového tlaku.

    Dojde-li ke zlepšení podmínek natolik, že umožní Vás opětovně svolat, bez odkladů tak učiníme. Vycházeje z prodlužování nouzového stavu resp. vládních prognoz, nerýsuje se to dříve než koncem května. Pro tyto případy zvažujeme několik náhradních variant z nichž reálnými se jeví dvě: buď vyčkat s hlasováním až do zářijového sjezdu v Olomouci anebo se uchýlit k jeho virtuální formě. Má výhodu ve své nezávislosti na vnějších okolnostech a dá se tudíž spustit vlastně kdykoliv. To ovšem dosud nehrozí, během dubna určitě ne. Ten je vyhrazen toliko Vám. Na studium nabízených materiálů, jejich posouzení, případně vzájemným diskusím, a to i s námi.


POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
14. BŘEZNA 2020 (PDF)  (OBÁLKA)Výstava Pavla Hlavatého v polské Legnici: 7.2. 2020 otevřena…..uzavřena, konec v nedohlednu.
odkaz na prezentaci

POZVÁNKA NA SJEZD SSPE V OLOMOUCI

Sjezd Spolku sběratelů a přátel exlibris se koná ve dnech 18. až 20. září 2020 v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. 

PŘIHLÁŠKA (EXCEL)   Přihlášku si stáhněte, vyplňte a zašlete do 30. května 2020 na adresu:    exl.olomouc@seznam.cz      

PŘIHLÁŠKA ONLINE   Přihlášku  vyplňte do 30. května 2020

/Tyto dva způsoby přihlášení upřednostňujeme/

PŘIHLÁŠKA  (PDF)       Přihlášku zašlete do 30. května 2020 na poštovní adresu:
                                         Mgr. Jarmila Špačková, Čajkovského 914/54, Hradec Králové, PSČ 500 09 

SJEZDOVÝ POPLATEK Kč:  1.500 Kč ÚČASTNÍK  / 1.300 Kč DOPROVOD

 ÚČET SSPE:  Fio banka, a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, V Celnici 1028/10.

Číslo účtu  v CZK: 2501272505/2010

Variabilní číslo: spolkové evidenční číslo

Do poznámky uveďte Vaše jméno

 

SJEZDOVÝ POPLATEK / congress fee/ Euro:

60 €  ÚČASTNÍK /  PARTICIPANT

52 €  DOPROVOD / ATTENDEE

Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010

IBAN: CZ3020100000002001272509

BIC: FIOBCZPPXXX

 

TERMÍN: do konce měsíce května


AKTUÁLNÍ SJEZDOVÉ INFORMACE OD NAŠEHO PŘEDSEDY

/PŘIHLÁŠKA "
ONLINE" BUDE K DISPOZICI POZDĚJI/

 
Prozatímní Předsjezdové Propozice

  1. Letošní sjezd se uskuteční ve dnech 18. až 20. září 2020

Našim hostitelem tentokráte bude Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci na Třídě 17. listopadu.  Pro sjezdová jednání jsou zabezpečeny prostory v její hlavní budově a pod patronací děkanátu. Prezence proběhne ve vstupní hale u pultu naproti recepci, a to v pátek 18. září od 12.00. Předpokládá se její fungování do 18.00 a bude pokračovat i během dopoledne příštího dne, tj. soboty 19. září jako informační středisko. Zde obdrží registranti, krom podkladových materiálů a dalších náležitostí, zároveň podrobnější pokyny k pobytu, případně odpovědi na své konkrétní dotazy. Na tyto procedury  naváže páteční možnost výměn ve 2 seminárních místnostech o kapacitách 40 míst. Předsálí a koridor poslouží výstavce a prodeji publikací a grafik.

 Oficiální zahájení se uskuteční následujícího dne, tj. sobotu 19. září od 08.00 do 10.00 ve velké aule. Počítá se s přítomností až 150 účastníků včetně doprovázejících osob, kulturní vložkou a pozdravným vystoupením představitelů někdejšího zemského hlavního města,  univerzity ev. partnerských organizací. V rámci uvozujícího programu by také měly být oceněny zásluhy aktivních členů SSPE. Bezprostředně po zmíněném aktu budou pokračovat až do 18.00 výměny ve 4 seminárních místnostech se souhrnnou kapacitou 160 míst, jakož i prodeje publikací a grafik. Od 19.00 je plánována společná slavnostní večeře v důstojném prostředí přilehlé univerzitní menzy. Sjezd končí nedělí 20. září ve 14.00 s možností výměn dopoledne i odpoledne ve 2 až 4 seminárních místnostech (80 – 160 míst) podle skutečného zájmu. Přičemž po všechny dny je nám fakturován pouze hodinově využitý pronájem. Odhad činí zhruba 25 hodin čistého času neboli kolem poloviny času pobytového.

   Doplňkově se nabízí návštěva Katedrály sv. Václava spolu s prohlídkou Arcibiskupského paláce, kde chystáme instalovat expozici se sbírek regionálních sběratelů exlibris. Všichni naši kmenoví výtvarníci tam dostanou příležitost prezentovat jejich artefakty ve vitrinách na dvou sálech. Galerijně se připravuje průřezová výstava odkazu Josefa Weisera, který paradoxně nikdy ve svém sídelním městě nevystavoval. Atraktivní je bezpochyby sjednaná exkurze do tuzemsky ojedinělého, evropsky angažovaného a světově ceněného zvonařství rodiny Dittrichových v nedalekém  Brodku. No a samozřejmě se dá využít i dění mimo sjezdovou náplň v tomto významném centru kulturně-sportovního života.

  1. Ubytování

  Je sice pravidlem, že si je zajišťuje individualizovaně každý sám v soukromí, penzionech nebo hotelích. Poněvadž souběžně s naším sjezdem probíhá v městě Olomouci Světový oftalmologický kongres, jehož se zúčastní přes tisícovku delegátů s doprovodem a za hojné přítomnosti žurnalistů, nemuselo by se to všem podařit. Pro místní nebo zblízka dojíždějící žádný problém vlastně nevzniká. Nicméně ostatním je nabízeno ubytování v univerzitním zařízení, které je součástí kampusu, kde budeme jednat a vyměňovat.

  Předběžné avizo bylo zveřejněno prostřednictvím spolkové komunikační sítě pod názvem Čerstvá nabídka začerstva. S odkazem na ono sdělení jsou podstatné informace přesto vtěsnány ještě i do těchto pokynů. Jde o to, že Spolek si zablokoval veškerou kapacitu Koleje generála Svobody na nedaleké Šmeralově ulici 12. Ta zaručuje ubytovat až 139 osob, což by každopádně mělo postačovat, když proponovaný počet přihlášek na sjezd by neměl překročit 150.

   K dispozici jsou zde 2 až 3 lůžkové pokoje buňkového systému, kdy pro každé dva je společné toaletní a sprchové vybavení. Cena za osobu a noc činí 360,-Kč. Při obsazení pokoje 1 ubytovaným se zvyšuje na 531,- Kč. Krom toho se vybírá poplatek pro magistrát ve výši 21,- Kč za den, od něhož jsou osvobozeni mladiství do 18i let a držitelé průkazu ZTP/P. Platby jsou možné bankovním převodem, platební kartou anebo hotově.

   Objednávky adresujte na http://skm.upol.cz/ubytování/hotel ev. písemně na výše zmíněnou adresu. Mělo by se tak stát nejpozději do konce měsíce dubna, má-li být nocleh včas a potvrzeně zajištěn.  Heslo pro rezervaci je exlibris a nutno ho ve vlastním zájmu vždy uvést. Pro úplnost ještě kontaktní spojení na Správu kolejí a menz Palackého univerzity, která to vše garantuje a rovněž zprostředkovává: www.skm.upol.cz respektive hotel@upol.cz. Na těchto adresách budou zodpovězeny případné dotazy a podány podrobné informace.

  1. Stravování

   Je zabezpečováno Správou kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Šmeralova 1122/12 - PSČ 771 11. Tlf 585 592 144 resp. mobil 603 592 144 klapka 8019. Vedoucí stravovacího úseku miroslav.paszyc@upol.cz . Informace také na www.skm.upol.cz. 

 

Předjednaná nabídka výběru jídel.

Pá – oběd – bufet servis fresh v budově Přírodovědecké fakulty UPOL 117,- Kč    večeře – tamtéž za 117,- Kč anebo v Menze Šmeralova (nedaleko) za 128,- Kč

Kuřecí kapsa plněná sýrem a šunkou, šťouchané brambory s cibulkou, salát

So – snídaně – v Menze Šmeralova (v sousedství) – bufetová hotelová 138,- Kč

Oběd – Polévka s játrovými knedlíčky, smažený vepřový řízek s bramborovým salátem.  V bufetu servis fresh 125,- Kč nebo v Menze Šmeralova s obsluhou 139,- Kč 

Společná slavnostní večeře  s obsluhou – 300,-Kč v ceně sjezdového poplatku

Přípitek Bohemia sekt, jako předkrm rajče plněné šunkovou pěnou na salátovém listu a s banketkou, hlavní chod mix steak (vepřový/kuřecí), opečené brambory, zeleninová obloha, jablečný závin se šlehačkou, nápoj dle vlastní volby (nealko, pivo, víno)

Ne – snídaně – hotelový bufet v Menze Šmeralova – 138,- Kč

Oběd – Polévka zeleninový krém, masový špíz s paprikou a cibulí, šťouchané brambory se slaninou – 123,- Kč  (bufet), 135,- Kč (Menza s obsluhou 135,- Kč)

Poznámka: jídla se zadávají centrálně podle údajů v přihlášce a stejným způsobem i fakturují a proplácejí. Tomu bude přizpůsobena i forma registrace a výdeje. Bude zpřesněná v následných pokynech po ujasnění počtů stravníků event. i objednávaných jídel. Platba je možná podle vlastního propočtu na účet Spolku, což bude rovněž s předstihem vyhlášeno.

 Doprava: Podle vlastního uvážení a možností, zajišťuje ve své režii každý sám. Autobusové a vlakové spojení je dostupné ze všech směrů, neboť Olomouc je po této stránce významnou i velice frekventovanou křižovatkou. Pro přijíždějící osobními vozidly parkování vyhrazeno. V místě spolehlivě funguje i hromadná přeprava osob s hustou tramvajovou sítí, kterou doporučujeme využívat přednostně po celou dobu pobytu. K dispozici bude ovšem i moderní taxi služba. Na cestu z olomouckého hlavního nádraží je nejvýhodnější využít  tramvajových linek číslo 2, 3. 4 a 6. Jede se přes dvě zastávky a vystoupí na Žižkově náměstí, naproti Pedagogické fakulty UPOL. Přírodovědecká fakulta je odtud vzdálena přibližně 10 minut pomalou chůzí po Třídě 17. listopadu, kde sídlí v moderní prosklené budově číslo 1192/12, obložené černým mramorem. V rámci kampusu se stačí přesunovat pěšky, poněvadž jednotlivé objekty jsou od sebe vzdáleny cca 100 až 200 metrů (event. kroků či dvojkroků).

Infoservis: www.prf.upol.cz   IČ 61989592   DIČ CZ61989592   PSČ 771 46

e-mail děkanát.prf@upol.cz     tlf +420 585 634 060     fax +420 585 634 002

Spolek sběratelů a přátel exlibris se sídlem Banskobystrická 2085/1, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00 – poštovní adresa shodná.  www.sspe.cz    IČ 00443522 registrováno ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,   oddíl L, vložka 237, zapsáno 1. ledna 2014

Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.