Aktuality

Výbor Spolku sběratelů a přátel exlibris informuje členy spolku

Letošní sjezd se uskuteční ve dnech 18. až 20. září 2020
Našim hostitelem tentokráte bude Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci na Třídě 17. listopadu. 
PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA SE PŘIPRAVUJÍ

 

Výbor Spolku sběratelů a přátel exlibris zve členy spolku na řádnou

VALNOU HROMADU,

sobota 14. března 2020 od 9 hodin v Domě dětí a mládeže Karlínské spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8.

pozvánka

 Pardubický zimní výměnný den

Sejdeme se v sobotu 22.února 2020 od 9ti do 13ti hodin
v salonku restaurace Pivovarka (Palackého třída 250)
odkaz

  

39. ŽEŇ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO EXLIBRIS 

 Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

České farmaceutické muzeum / člen SSPE/

Spolek sběratelů a přátel exlibris Praha a Sekce SPPE Hradec Králové

Galerie Na Mostě, Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové 5

 

Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy,

přijměte nejdříve přání, aby vám nový rok probíhal ve zdraví, pohodě a přinesl mnoho nových námětů na grafické lístky exlibris. V letošním roce, kdy bude přehlídka Žní exlibris již po 39., vás žádáme opět o zapůjčení 1 – 3 exlibris, která jste v roce 2019 vytvořili a která sami pro tuto výstavu vyberete. Prosíme vás, abyste na zadní stranu exlibris nebo v příloze udali techniku a název – popis listu. Autory, kteří se zúčastní poprvé, prosíme o sdělení dat narození, adresu i e-mail a přehled výtvarného školení.

Exlibris zasílejte na adresu

České farmaceutické muzeum, Hospitál Kuks čp. 81, 544 43 KUKS

do 31. ledna 2020

I letos Vás žádáme o účastnický poplatek v minimální výši 200 Kč. Ten bude použit na vydání katalogu, poštovné a materiál k instalaci grafik.

Poplatek můžete zaslat poštovní poukázkou na účet Farmaceutické fakulty, ale preferujeme zaslání na toto číslo účtu: 153149607/0300, variabilní symbol 75344

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, aby se vaše částka nezatoulala a dostala se bez problému přímo k nám.

Děkujeme za přijetí našeho pozvání k účasti na výstavě, za váš finanční příspěvek a přejeme vám, ať se dílo daří.  

Zároveň přijměte pozvání na vernisáž, která se uskuteční 30. března v 16 hod. v Galerii Na Mostě v prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

               Vaši

                                              Mgr. M. Rumlarová                  Mgr. L. Valášková, Ph.D.

Novoroční prosba naší kolegyně
paní Vlasty Lopuchovské

 

Koupím santýrku na hlubotisk

Kontakt: Lopuchovska@seznam. cz.

Subskripce  (ukázka obálky Šimonů)

Spolek je spoluorganizátorem březnové výstavy

o výtvarnických rodech Šimonů a Boudů v Galerii

Špejchar Želeč. Katalog bude mít formát obrazové

knihy, kterou chystá vydat Nová tiskárna Pelhřimov.

Spolková cena by neměla přesáhnout 200,- Kč. Pro

stanovení nákladu je nutno zjistit zájem o koupi ze

řad členů. Zájemci přihlaste se během ledna e-mailem

vydavateli: kocman@ntp.cz ev. s udáním počtu výtisků.

                                           Přátelé - exlibristé

 

            Rád bych vás pozval na spolkový zájezd na sjezd DEG do Bad Bramstedtu na přelomu dubna a května 2020. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené nabídce.

             K nabídce ještě dodám pár drobností. Oba dva výlety ve čtvrtek do Hamburku i v sobotu na zámek Gottorf ve Schleswiku jsou fakul-

tativní, tudíž každý účastník spolkového zájezdu má svobodnou možnost se rozhodnout, zda se zúčastní našeho čtvrtečního výletu a sobo-tního sjezdového výletu a nebo zůstane ve sjezdovém hotelu měnit. Proto vás poprosím v případě zájmu o účast  na spolkovém zájezdu, o uvedení, zda pojedete na čtvrteční výlet (ano/ne) a zda pojedete na sobotní výlet (ano/ne) a v případě ano vždy o sdělení počtu osob.

              Sjezd DEG v Bad Bramstedtu je příští rok na jaře jedinou větší mezinárodní výměnnou akcí. Proto využijte možnost k dalšímu obohacení sbírek a navštívení zajímavých míst (mj. 4 památek UNESCO) v Severním Německu.

Odkaz na propozice zájezdu

Odkaz na stránky DEG

                                           S přátelským pozdravem
                                                                  Jiří Hlinovský

 

Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.