Nacházíte se na stránce: Hlavní stránka

Aktuality

Smutná zpráva

 

Ke mnohým z Vás došla ona nečekaná zvěst bezprostředně, ale měl by ji zvědět celý Spolek.

To proto, že pan František NOVÝ byl našim členem od roku 1964 a 20 let nato dokonce čestným. Zasloužil si to především podílem na založení a rozvíjení tradice chrudimského Trienále exlibris, jehož XV. ročník bude letos opět spojen s našim sjezdem. Tam si světlou

památku spoluzakladatele této propojenosti připomeneme coby odkaz, který nám zanechal.Termíny plánovaných akcí v roce 2017

Výměnné dny

 vždy od 08.00 v hotelu Absolutum - Praha 7, Holešovice - Jablonského

jarní - 27. května 2017 , podzimní - 21. října 2017

 
 Adventní večer
tamtéž 8. prosince 2017  od 16.00 

 


mor-trebova-setkani

 

Spolek sběratelů a přátel exlibris ve spolupráci se Základní uměleckou školou Moravská Třebová

Vás srdečně  zvou na XIV. setkání sběratelů a přátel exlibris,

které se koná v rámci oslav 760 výročí města v sobotu dne 3. 6. 2017 v Koncertním sále ZUŠ na zámku.

 Zahájení v 9.00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé

 

Pozvánka v doc. 

XV. Trienále českého ex libris

Chrudim 7.10. - 5.11. 2017

Vážení přátelé,

                Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví si Vás dovoluje pozvat k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017 prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi lety 2015 – 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni  Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v termínech od 7. října do 5. listopadu 2017 a následně reprizována v tuzemsku či v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex libris. Přehlídka se ponese v duchu oslav 25. výročí od doby, kdy Památník národního písemnictví po převzetí původního Kabinetu ex libris  poprvé pod svou záštitou uspořádal sedmé trienále ex libris za období 1989 – 1992.

 

  PROGRAM sjezdu doc / PDF

                 V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 28. 2. 2017 poštou nebo e-mailem. Kolekci Vašich ex libris spolu se seznamem je nutné zaslat do 19. května 2017.

Více info v Průvodním dopise, Výstavních podmínkách a Přihlášce.

Památník národního písemnictví, Mgr. Barbora Vlášková

 Usnesení VH doc / PDF

Adresář výboru doc / PDF


Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy,
 
Farmaceutická fakulta - České farmaceutické muzeum (člen SSPE) v Hradci Králové budou již po 36. pořádat výstavu tentokrát nazvanou
"ŽATVA SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO EXLIBRIS ZA ROK 2016"
Výstava se bude konat v termínu 8. 5. - 2. 6. 2017. Slavnostní zahájení bude v místě konání, tj. v Galerii na mostě v H. Králové, v pondělí 14. 5. v 16:00 – jste všichni srdečně zváni.
Mgr. M. Rumlarová / Mgr. L. Valášková, Ph. D. / Ing. J. Soukup

  

Obnovená edice

  V rámci lednové distribuce Knižní značky číslo 4 / 2016 jste krom jiných příloh obdrželi čtveřici Katalogových lístků předurčených pro Slovník tvůrců exlibris. Založil ho a po léta vedl Ing. Milan Humplík. Do roku 2009 bylo emitováno 91 výtisků. Letoškem na ně navazujeme s tím, že nezůstane u stávajících 95i. Bude snahou doprovodit novými kvartety každé z čísel KZ ročníku 2017 a výhledově i náš jubilejní 2018. Část zpracovaných titulů se již nachází nejenom v redakční úpravě či jazykové korektuře, ale už také předtiskové přípravě. Přesto je vítána každá bystrá hlava + dělná ruka, která by se chtěla zapojit pojednáním o svých favoritech. Jde přece o užitečné kolektivní dílo sloužící nakonec všem společně navzájem.


 


 

 

Avizo

   Na internetových stránkách www.ceskenovinky.eu byla zde článkem  2017 – Rok české grafiky otevřena rubrika Galerie grafiky. Je proponována s přednostním určením pro exlibris, tedy nejenom s výhledem i na její jubilejní rok 2018. Znamená to, že si tím činí ambice na stálost. Vřele doporučujeme členům SSPE její pravidelné sledování a dovolujeme si připomenout, že kdokoliv má otevřené dvéře – v daném případě okno – vejít sem se svou troškou do mlýna. Prostě se přidat prezentací své sbírky či favorizovaných tvůrců drobné grafiky vůbec. Můžete se přesvědčit a zkusit.

 

 

  

Spolek českých bibliofilů

International Federation of Ex-libris Societies

Internetové noviny o umění, grafice, knihách a tisku

Galerie české grafiky

Galerie české grafiky