Tisk

Grafické techniky

Grafickou technikou rozumíme způsob kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla na stanovený náklad. Každý z exemplářů je považován za originál nikoliv za kopii.

Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů. Počet exemplářů tvoří náklad, za který umělec odpovídá, a proto jej také podepisuje. Každý z exemplářů je považován za originál, nikoliv za kopii.
 

Zkratky grafických technik / Shortcuts graphic technology

 

C1                                               ocelorytina / steel engraving

C2                                               mědirytina / copper engraving

C3                                               lept / etching

C4                                               suchá jehla / dry-point

C5                                               akvatinta / akvatinta
C6
                                               měkký kryt / aquatint

C7                                               mezzotinta / mezzotinta

L1                                               litografie / lithography

X1                                               dřevořez / wood block

X2                                               dřevoryt / woodcut

X3                                               linoryt / linocut

CAD                                            počítačová grafika / computer aided design