Nacházíte se na stránce: Hlavní stránka Grafické techniky

PDFTiskEmail

Grafické techniky

Grafickou technikou rozumíme způsob kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla na stanovený náklad. Každý z exemplářů je považován za originál nikoliv za kopii.

Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů. Počet exemplářů tvoří náklad, za který umělec odpovídá, a proto jej také podepisuje. Každý z exemplářů je považován za originál, nikoliv za kopii.
 

Zkratky grafických technik / Shortcuts graphic technology

C1          ocelorytina / steel engraving

C2          mědirytina / copper engraving

C3          lept / etching

C4          suchá jehla / dry-point

C5          akvatinta / akvatinta
C6          měkký kryt / 

C7          mezzotinta / mezzotinta

L1           litografie / lithography

X1          dřevořez / wood block

X2          dřevoryt / woodcut

X3          linoryt / linocut

CAD       počítačová grafika / computer aided design


Spolek českých bibliofilů

International Federation of Ex-libris Societies

Internetové noviny o umění, grafice, knihách a tisku

Galerie české grafiky

Galerie české grafiky